наприклад

 • 61армування — (лат. спорядження) Укріплення одного матеріалу за рахунок механічного з єднання з іншим. Наприклад, тканина наклеєна на дерев яну основу для розписів, бетонна суміш із залізними стрижнями в будівельній конструкції або парковій скульптурі …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 62батута — (італ. удар) Італійська назва акцентованих частин на площині стіни, наприклад, лопаток, контрфорсів …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 63блок — (нім. брила) 1. Штучний або природний будівельний камінь, в основному чіткої призматичної форми. 2. Велика частина споруди, яка має певні функціональні відмінності (наприклад, кухонний блок при спальному корпусі). 3. Компактна група споруд у… …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 64варіація — (лат. різниця) Один із композиційних засобів, що полягає у видозміненні, різноманітності зв язків між окремими елементами або багатогранним перетворенням вихідного інваріанта. В архітектурних творах використання однакових форм (наприклад, арок,… …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 65гемінус — (лат. подвійний) Зображення міфічної істоти, у формах якої поєднуються людина з твариною або птахом, один звір з іншим тощо (наприклад, гіпопод, кентавр тощо) …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 66двір — 1. Невеликий простір між будівлями на земельній ділянці. 2. Прилегла до будинку частина землеволодіння. 3. Господарська будівля, розташована поруч з селянським житловим будинком і зв язана з ним навісом. 4. Складова частина назви громадської… …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 67депо — (фр. склад) 1. Споруда для стоянки і ремонту транспортних засобів. 2. Будівля для пожежних машин та засобів гасіння вогню. 3. Назва споруди, де зберігаються певні речі (наприклад, картографічне Д., інженерне Д.), продовольство, військове… …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 68деформація — (фр. спотворення, викривлення) Руйнація пластичної форми, конструкції, зміна розмірів. В споруді виникає внаслідок надмірного навантаження, температурних впливів, нерівномірного осідання, дії землетрусів тощо; для протидії таких Д. проектуються… …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 69дилетантизм — (нім. < італ. < лат. отримувати задоволення) Непрофесійне аматорське відношення до мистецтва і архітектури. Дилетант вважає, що зміст образотворчого мистецтва полягає у натуралістичному зображенні предметів та їхнього оточення, в… …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 70динаміка — (динамічність) (грец. сила) Естетична характеристика сприйняття форми у творів мистецтва. Художнє переживання створеного уявою митця простору часу є основним змістом образотворчого мистецтва. Д. досягається різними засобами на кожному етапі… …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 71динамічність — динаміка (динамічність) (грец. сила) Естетична характеристика сприйняття форми у творів мистецтва. Художнє переживання створеного уявою митця простору часу є основним змістом образотворчого мистецтва. Д. досягається різними засобами на кожному… …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 72домінанта — (лат. повеління) Пануюча споруда в архітектурному комплексі або ансамблі. Звичайно має значну висоту (наприклад, дзвіниця, башта) і визначає силует забудови. У монументальному чи декоративному мистецтві композиційний акцент …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 73домус — (лат. житло, родина) 1. Міський житловий будинок з атріумним і перистильним дворами, відповідними приміщеннями (протирон, вестибул, триклінії, ала, екус, екседра, спальні, кухня, бальнеум) навколо них та садом (ксистом), котрий був пануючим типом …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 74доппель-гангер — (нім. подвійна хода) Архітектурний елемент, що має дві частини. Наприклад, двомаршеві сходи, вікно з двома рамами, наскрізний коридор або галерея, що з єднує два протилежних кінця споруди …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 75знак — (давньорус. < грец. < санскр. знати) Предмет, який виступає у сприйнятті людини представником іншого або відносин. Уявлення, яке зливається у свідомості із значенням знака, стає символом. Знак має двоїсту суть: він матеріальний і одночасно… …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 76ізба — 1. Російськомовна назва дерев яної селянської хати (див. істьба). Поряд з поділом на білі і курні хати прийнято розрізняти наступні типи: ізба брусом або зі зв язком житлова і господарська частини будівлі (хата, сіни і кліть) розташовувалися по… …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 77канал — (лат.) 1. Всякий довгий полий простір всередині чого небудь (наприклад, у стволі вогнепальної зброї). В стінах будівель влаштовувався переважно для відведення диму від опалювальних приладів. 2. Штучне водне русло для судноплавства, зв язку між… …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 78кастелло — (кастелум) (італ. < лат. фортеця) Назва італійського укріпленого замку. Згодом біля них виросло чимало міст, які у своїй назві зберегли К. (наприклад, Кастель Гандольфо, Кастель Дуранте, Кастельсерпіо) …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 79кастелум — кастелло (кастелум) (італ. < лат. фортеця) Назва італійського укріпленого замку. Згодом біля них виросло чимало міст, які у своїй назві зберегли К. (наприклад, Кастель Гандольфо, Кастель Дуранте, Кастельсерпіо) …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 80кімната — (польс. < лат. приміщення з піччю) 1. Окремий просторовий осередок для житла в квартирі, палаці. 2. Приміщення спеціального призначення у громадській споруді (наприклад, К. відпочинку) …

  Архітектура і монументальне мистецтво